Što je bilanca

Što je bilanca

Što je bilanca, bilanca najvažniji dokument tvrtke

Kao što stoji u naslovu što je bilanca? Jednostavnim, pomalo grubim odgovorom možemo odgovoriti da je ona najvažniji dokument neke tvrtke. Kako, što je ono na što ćemo odgovoriti u nastavku teksta. Bilanca je zapravo podloga za financijske analize, za analizu zaduženosti i profitabilnosti te likvidnosti i aktivnosti tvrtke i najvažniji je financijski predmet revizije. Što je bilanca? Bilanca je dio knjigovodstva tj. Računovodstva. Što računovodstvo podrazumijeva? Ono podrazumijeva tumačenje i mjerenje kao i opisivanje ekonomskih aktivnosti nekih određenih subjekata. Svrha je da prikaže financijsku sliku nekog poslovnog subjekta u načelu trajnosti njenog poslovanja i to potpuno i istinito radi ostvarenje dobiti ili ne ostvarenja dobiti. Vrlo je važno naglasiti kako postoji dvojno knjigovodstvo gdje se istodobno knjiže dvije stavke – duguje i potražuje i zasniva se upravo na bilanci koja ima po dvije vrijednosti sa svake strane. Na jednoj strani je prikazana imovina, a s druge strane izvori te imovine, naravno financijski rezultat je vidljiv na stani izvora imovine

Što je bilanca, sastavni pregled bilance

Bilanca u prijevodu znači vid balansa, što ne iznenađuje u terminologiji računovodstva, knjigovodstva jer upravo joj je balans i uloga. Što je bilanca? Ona je sustavni pregled imovine te kapitala i obaveza na određeni datum. I dalje možemo postaviti pitanje što je bilanca? Ona je dvostrani računovodstveni iskaz s uravnoteženom lijevom i desnom stranom, sastoji se od dva sastavna dijela a to su aktivni i pasivni dio. Jezikom računovodstva, imovinu nazivamo aktivom a izvor te imovine nazivamo pasiva. Stanjem bilance se određuje tj. Utvrđuje cjelokupna aktiva/imovina i cjelokupna pasiva/izvor financiranja. Pruža informacije o tome sto poduzeće ima na određeni dan- aktiva i što duguje, te što ostaje kada se od imovine oduzme obveza-pasiva. Naveli smo da je bianca podloga za financijsku analizu kao i za analizi zaduženosti, profitabilnosti, likvidnosti te aktivnosti. Ona je najvažniji financijski predmet i predmet je revizije. Da objasnimo malo aktivu i pasivu bilance, aktiva je dio u bilanci koja obuhvaća poduzeća i njihova razna potraživanja, pasiva je dio u bilanci koji obuhvaća kapital i rezerve.

Što je bilanca, najvažniji financijski izvještaj

Odgovorili smo na poviše pitanja što je bilanca, ali najglavniji odgovor na pitanje što je bilanca je upravo taj da je ona najvažniji financijski izvještaj. Tijekom poslovanja nekog poduzeća/tvrtke događaju se mnogi nepredvidivi događaji koji znaju svakako utjecati na poslovanje. Analiziranjem bilance moguće je predvidjeti te neke opasnosti. Zato je bilanca iznimno važna kao podloga za financijsku analizu. S unaprijed odrađenom analizom o financijama, potencijalnim zaduženjima, profitabilnosti, likvidnosti i aktivnosti smanjujemo rizik od nepredvidivih negativnih događaja vezano za poslovanje. Što svaka od tih analiza zapravo radi? Analiza zaduženosti gleda do koje granice se neko poduzeće ili tvrtka financira iz tuđih izvora. Analiza profitabilnosti pak mjeri povratak uloženog kapitala. Likvidnost pokazuje mjere sposobnosti poduzeća ili tvrtke da podmiri kratkoročne obveze. Pokazivatelj aktivnosti pokazuje kako poduzeće ili tvrtka upotrebljava svoje resurse. Na kraju svih tih analiza neki investitor se može odlučiti želi li možda ulagati u određeno trgovačko društvo ili ne. Sve to zahvaljujući analiziranjem bilance.

Tagovi:

Može li se mononukleoza vratiti

Može li se mononukleoza vratiti

Mononukleoza poznatija i kao “bolest poljupca” je jedna od onih bolesti koju nitko od nas ne priželjkuje dobiti. Naravno, niti jednu bolest ne želimo dobiti, ali mononukleoza zbog simptoma koje sa sob

Kako se čestita bajram

Kako se čestita bajram

Kako se čestita bajram obiteljskim pozdravima? Fokus bajrama je posjeta prijateljima i obitelji kako bi se čestitalo i proslavilo mjesec posta koji prolazi. Uoči prvog dana bajrama, domaćinstva će nap

Znakovi smaka svijeta

Znakovi smaka svijeta

Apokalipsa je nešto od čega mnogi ljudi strahuju. Neovisno iz koje kulture dolazite, vjerojatno ste se jednom u životu zatekli da razmišljate o smaku svijeta. Ako ništa, vjerojatno se sjećate 2012 god