Pregled tržišta kredita u Bugarskoj odražava značajne ekonomske trendove i pokazatelje koji utječu na financijski sektor te zemlje. Trenutno stanje pokazuje stabilnost u bankarskom sektoru s umjerenim