Tko smije voziti na plavi dizel i što je AdBlue? Jedna od najnovijih tehnika koja se koristi za čišćenje dizelskih emisija poznata je kao selektivna katalitička redukcija (SCR). Tekućina se koristi za