Što je oročena štednja

Što je oročena štednja

Što je oročena štednja, najstariji, najpopularniji i najdugovječniji oblik štednje i jedini način da vam banka plaća što ste joj povjerili svoj novac na čuvanje

Novac se ne čuva u čarapi niti na bilo kakvim drugim skrivenim mjestima po kući, ako ga imate ili ga uažete i oplođujete ili ga stavljate na štednju. U svakom drugom slučaju višak novca koji imate, a nije na štednji, postaje mrtvi kapital, kao i bilo koja druga vrsta robe koja se ne koristi. Što je oročena štednja, najstariji, najpopularniji i najdugovječniji oblik štednje i jedini način da vam banka plaća što ste joj povjerili svoj novac na čuvanje, jer kamate na oročenu štednju jesu svojevrsna zahvalnica vaše banke što ste joj poklonili svoje povjerenje i povjerili joj svoj novac na čuvanje. Oročena štednja se ugovara na određeni vremenski rok i što je taj rok duži, to su kamate veće. Što je oročena štednja, pa ona vam može biti i postati štednja za posebne namjene, kao naprimjer stambena štednja, a kod drugih namjena većina štediša obnavlja glavnicu i samo traži isplatu kamata, pogotovo ako štede veće iznose na duži rok.

Što je oročena štednja, podizanje novca sa ove vrste štednje prije isteka ugovorenog roka je moguće samo uz poseban pismeni zahtjev

U pravilu štediše ne mogu raspolagati svojom oročenom štednjom do isteka ugovorenog roka, ali iznenadne situacije u kojima trebate veći iznos gotovine odmah se mogu svakome dogoditi. U takvim situacijama štediše su na mukama, imaju novac, a nemaju ga, jer ne mogu s njime raspolagati do isteka ugovora. Što je oročena štednja, podizanje novca sa ove vrste štednje prije isteka ugovorenog roka je moguće samo uz poseban pismeni zahtjev, to se ne isplati činiti osim u velikoj nevolji. Najčešće je isplativije uzeti povolnjnu jednokratnu pozajmicu, nego pokvariti uzlazni rast oročene štednje. Svijet novca ima svoja pravila i treba ih slijediti, ako želite biti na dobitku. Što je oročena štednja, novac je poput nekretnina, što ga duže držite oročenim, to mu vrijednost više raste. Mnogi štediše troše samo kamate i ni slučajno ne žele poremetiti ugovoreni oblik štednje. Stari novac, glavnica oročena na dugi rok, je roba kojoj vrijednost raste, zato se ugovor o oročenoj štednji rijetko raskida prije vremena.

Što je oročena štednja, jednokratne uplate ili polozi, periodične uplate, redovite mjesečne uplate, namjenska i nenamjenska, kunska i devizna štednja

Prije ugovaranja oročene štednje informirajte se o svim opcijama štednje i naravno o kamatama na štednju, samo tako ćete izabrati opciju koja vam najviše odgovara. Što je oročena štednja, jednokratne uplate ili polozi, periodične uplate, redovite mjesečne uplate, namjenska i nenamjenska, kunska i devizna štednja, nenamjenska štednja odgovara svima, namjenska, recimo stambena štednja je mnogim štedišama osigurala na kraju povoljne stambene kredite bez kojih nikako ne bi došli do svog krova nad glavom, Jednako je važno dobro promisliti u kojoj valuti ćete ugovarati štednju, jer razlike u kamatama između devizne i kunske oročene štednje nisu zanemarive. Što je oročena štednja, nije nevažno s kolikim kamatama na oročenu štednju računate, jer se kamate oporezuju kao dohodak od kapitala, pazite da na kraju ne budete na gubitku. Ako ste primorani raskinuti ugovor o oročenju prije njegovog isteka, bit ćete na gubitku. Možda je u takvim situacijama bolje rješenje mini kredit pod povoljnim uvjetima.

Tagovi:

Kunski krediti za zatvaranje ovrha

Kunski krediti za zatvaranje ovrha

Nitko od nas ne želi biti u dugovima ali stvarnost je takva da je dugove nekad nemoguće izbjeći. Život je pun iznenađenja i ma koliko god mi pokušavali, na neke stvari ipak ne možemo utjecati. Nepredv

Krediti za zatvaranje obveza

Krediti za zatvaranje obveza

Gomilanje dugova nikome nije poželjna situacija no život je nepredvidiv pa nekad i uz najbolje namjere ne možete izbjeći tako nešto. Dovoljno je malo loše sreće ili neopreza da neki neplaćeni računi i

Tko daje pozajmice

Tko daje pozajmice

Možda nećemo uvijek imati novac koji nam je potreban za neke stvari ili za kupovinu određenih stvari. U takvim situacijama pojedinci i poduzeća/tvrtke/institucije koriste se mogućnošću pozajmlj