Kako prepoznati uroke

Kako prepoznati uroke

Urok stvarnost ili zabluda

Uroci su poznati u svim kulturama i religijama koje na svijetu postoje. Vjerovanje da se čovjek koji je mag, vještac, okultist može povezati sa Sotonom i činiti zlo drugom čovjeku nažalost je stvarnost. Ljudi su bića koja su zapravo najokrutnija jer svom rodu, svojoj vrsti čini zlo. Sjetimo se samo brojnih ratova kroz povijest, zbog čega, zbog prestiža, okupiranja zemlje, zbog novaca. Najčešći motiv slanja uroka upravo je novac, zavist, ljubomora, osveta, a sve to potiče Sotona, vrag.

Uroci malo pomalo sistematski uništavaju svoju žrtvu, te ukoliko se ne ukloni može imati dugotrajan utjecaj. Uroci se mogu na neku osobu baciti direktno putem hrane ili pića koje će ta osoba konzumirati, ali i indirektno pomoću nekog predmeta koji pripada osobi na koju se baca urok poput fotografije, odjeće, te bilo kojeg drugog predmeta koji pripada žrtvi uroka.

Zašto bi netko želio nekome urok, te kako će ga staviti na osobu kojoj želi zlo. Za to mu treba vještac, mag koji se bavi crnom magijom koji će sredstvima i magijskim ritualima poslati zlo na osobu koja je žrtva uroka.

Urok vrste

Urok može imati različite oblike, ovisno na koje područje života se želi utjecati takvi uroci se mogu napraviti žrtvi uroka. Može se urocima utjecati na sva područja ljudskog života. Ovisno ako se posebno želi uništiti neki određeni dio života pojedinca žrtve uroka onda se uroci rade isključivo orijentirani na to područje života.

Ljubavni urok ima za cilj razoriti nečiju sretnu ljubavnu vezu, unijeti mržnju, sumnju sa krajnjim ciljem uništavanja te ljubavne veze i raskida između žrtve uroka i njegovog ili njezinog partnera ili partnerice. Uroci trovanja imaju za cilj zatrovati duševni mir žrtvi uroka na način da joj se pošalju teški zdravstveni problemi ili problemi koji su vezani uz materijalna uništavanja. Urocima vezivanja se želi žrtvu uroka vezati uz osobu koja naručuje uroke ili utjecati na njegovo ponašanje.

Uroci prijenosa kao i uroci raspadanja uglavnom su usmjereni na zdravlje žrtve uroka, jer predmeti koji se koriste kod stvaranja uroka se probadaju, spaljuju, zakapaju pod zemlju a sve sa ciljem da se zdravstveno našteti žrtvi.

Urok i počinitelji

Da bi neki urok doista i djelovao potrebno je najmanje tri sudionika. Potrebna je osoba koja zna kako se rade obradi crne magije i kako napraviti uroke nekome. Osoba koja naručuje uroke je osoba koja zapravo potiče stvaranje zla nekome drugome koji je njegova i magova žrtva. Naravno treća osoba je žrtva uroka koja može biti jedna ili više njih.

Osoba koja naručuje ovakvu uslugu plaća uslugu crnom magu jer nitko ne želi raditi takve stvari raditi bez da se dobro naplati i iskoristi nečiju mržnju i prijezir. Ako tražite takve osobe koji znaju kako poslati nekome urok pazite se i vi jer bi vam se u takvom društvu sreća mogla okrenuti, te i ne znajući crni mag bi mogao i vama učiniti nešto, na primjer da postanete ovisni o njemu i da mu budete stalan izvor prihoda.

No, ako ste žrtva uroka svakako želite to zlo maknuti od sebe. U tome vam mogu pomoći vrhunski majstori za skidanje uroka koje možete pronaći i online u centru Tarot vizija. Obratite se stručnjacima za skidanje uroka koji će vam dati i amajliju koja će vas štititi od ponovnih pokušaja da se na vas bace uroci.

Tagovi: