Kako isprintati izvadak iz sudskog registra

Kako isprintati izvadak iz sudskog registra

Kako isprintati izvadak iz sudskog registra elektronskim putem

Kako isprintati izvadak iz sudskog registra elektronskim putem? Tražilica omogućuje pronalaženje podataka o subjektu upisanom u Registar nacionalnog suda. Pretražite je moguće po broju unosa ili nazivu entiteta u Registru nacionalnog suda. Modul ‘Elektronički pristup upisnim sudovima / Središnje informacije / Sud i trgovačke novine (MSiG)’ omogućuje: podnošenje i zahtjeve za prijedloge, priloge i dokumente registracijskim sudovima ili Centralnim informacijama Registra nacionalnog suda elektroničkim putem, primanje korespondencije sa sudovima ili središnjim informacijama Registra nacionalnog suda. Zahtjevi za ispravan rad ‘Elektroničkog pristupa registrnim sudovima / Središnjim informacijama / Sudu i trgovačkim novinama (MSiG)’: sigurni elektronički potpis ovjeren valjanom kvalificiranom potvrdom koju je izdao kvalificirani pružatelj usluga certificiranja upisan u registar koji vodi Nacionalni certifikacijski centar. Dokumenti predani u elektroničkom obliku kao elektronički potpisana datoteka u jednom od sljedećih formata: pdf (s mogućnošću ispisa), doc, odt, txt, rtf, to je jedan od načina kako isprintati izvadak iz sudskog registra elektronskim putem ako vam je potrebno.

Kako isprintati izvadak iz sudskog registra i sve potrebne informacije

Istražite kako isprintati izvadak iz sudskog registra i koje su vam sve informacije potrebne o tome. Sudski registar je javna knjiga koja sadrži podatke i dokumente o subjektima koji se zakonom moraju upisati u registar. Svaki sud koji provodi registraciju odgovoran je za autentičnost svojih upisa u registar. U registar se upisuju: javna trgovačka društva, komanditna društva, gospodarska interesna udruženja, dionička društva, dionička društva, društva s ograničenom odgovornošću ), samostalni trgovci (trgovci pojedinci), europske tvrtke (SE), europska ekonomska interesna udruženja (EEIG), europska zadružna društva (SCE), institucije (ustanove), zajednice institucija (zajednice ustanova), zadruge (zadruge), sindikati zadruge (savezi zadruga), kreditne unije (kreditne unije), jednostavna društva s ograničenom odgovornošću (jednostavna društva s ograničenom odgovornošću (jdoo)) i druge osobe koje moraju biti zakonski registrirane. Podružnice se upisuju u registar ako to nalaže zakon. Registar ne sadrži podatke o obrtnicima ili udruženjima. Bez potrebe dokazivanja legitimnog interesa, svatko ima pravo pregledati podatke upisane u opću knjigu, dokumente na kojima se temelji unos i ostale dokumente i podatke pohranjene u zbirci dokumenata (osim dokumenata za koje zakon kaže da su ne podliježe načelu javne domene). Svatko također može zatražiti izvadak, ovjerenu kopiju ili prijepis dokumenata i podataka pohranjenih u zbirci dokumenata i ima pravo saznati kako isprintati izvadak iz sudskog registra. Podaci o upisu u registar i objavljivanju podataka o registriranim subjektima jesu slijedeći. Glavni zakonski propisi koji uređuju osnivanje subjekata koji se registriraju i njihov upis u registar su: Zakon o sudskom registru (u daljnjem tekstu: ZSR), Zakon o trgovačkim društvima (u daljnjem tekstu: Zakon o trgovačkim društvima). ‘ZTD’) i Pravilnika o načinu upisa u sudski registar (Pravilnik o načinu upisa u sudski registar). Podaci propisani zakonom i sve promjene tih podataka unose se u registar na temelju tih zakona. Podaci o registriranim subjektima dostupni su 24 sata dnevno i mogu se besplatno pregledati na web mjestu sudskog registra.

Kako isprintati izvadak iz sudskog registra i kako se prijaviti elektroničkim putem

Kako aktivirati adresu za registraciju u sudskom registru te kako isprintati izvadak iz sudskog registra? Obveza unosa adrese e-pošte i pristupa elektroničkom sandučiću postoji za sve tvrtke, neovisno o tome sudjeluju li u sporovima koji zahtijevaju usluge sudova. Registracija adrese e-pošte je besplatna. Ali prvo, trebat će vam obrazac. Morate ovo isprintati, dovršiti i vratiti preporučenom poštom. Obrazac mora biti potpisan i imati pečat tvrtke, a ako društvo ima više članova uprave, svi ga moraju potpisati. Tri dana nakon slanja morate provjeriti je li vaša adresa e-pošte u sudskom registru. Ne zaboravite provjeriti je li adresa e-pošte ispravno napisana. Nakon što unesete svoju adresu e-pošte u registar, na adresu e-pošte: ekomunikacija@pravosudje. hr morate poslati kratko pismo u kojem ćete napisati: “Molimo vas, pridružite se tvrtki XXXXX d. o. o. sustavu e-komunikacija. ” U pismu morate dostaviti OIB, naziv tvrtke, e-mail i ime osobe ili osoba koje predstavljaju tvrtku, s osobnim podacima (OIB, adresa) svakog od njih. Također biste trebali provjeriti kod svoje banke ili FINA-e da li imate tehničke preduvjete za elektroničko primanje pisama. Potrebna je takozvana vjerodajnica “razine 3”, a imaju je veće banke, FINA i druge institucije. Ovdje je popis svih institucija koje nose ove vjerodajnice, pa odaberite jednu od ovih usluga kako biste omogućili elektroničku komunikaciju. Osim vjerodajnice, morat ćete dobiti i potpisani certifikat. Riječ je o potvrdi koja se koristi za pravno potpisivanje dokumenata elektroničkim potpisom – ima isti pravni učinak kao i vlastoručni potpis. Izdavači potvrde su FINA, AKD i Ministarstvo unutarnjih poslova, pri čemu FINA i AKD imaju i vjerodajnicu i potvrdu o potpisu. Nakon što sve to napravite, možete pristupiti svojoj pristigloj pošti na ovdje navedenoj e-adresi. Ako tvrtka dobije korespondenciju sa sudom, na adresu e-pošte stići će obavijest i vi ćete uspješno naučiti kako isprintati izvadak iz sudskog registra.

Tagovi: