Je li ljubav vječna ili prolazna emocija?

Je li ljubav vječna ili prolazna emocija?

Kada postavljamo pitanje “Je li ljubav vječna ili prolazna emocija?”, suočavamo se s različitim interpretacijama koje su se razvijale kroz stoljeća i razne kulture svijeta. Ljubav, kao jedno od najkom