Tko ima pravo na dječji doplatak

Tko ima pravo na dječji doplatak

Tko ima pravo na dječji doplatak, korisnici doplatka za djecu

Tko ima pravo na dječji doplatak? Pravo na navedeni dječji doplatak za djecu mogu s svakim pravom ostvariti roditelji djece, posvojitelji djece, skrbnici djece, očuh i maćeha, baka i djed, ili osoba kojoj je na temelju odluke nadležnih tijela dijete povjereno na brigu tj. Odgoj i čuvanje. Korisnik dječjeg doplatka također može biti i punoljetno dijete bez roditelja koje je u procesu redovnog školovanja. Tko ima pravo na dječji doplatak i kome on pripada? Doplatak pripada djeci rođenoj u braku ili izvan njega, pripada posvojenoj djeci ili pastorčadi, te za uzdržavanu unučad te drugu djecu bez roditelja. Doplatak pripada do navršene 15. godine života djeteta tj do kraja školske godine dok dijete ne navrši 15 godina, produljuje se radi zdravstvenih razloga ili duže bolesti. Pravo na doplatak za djecu koja nisu završila školu u predviđenom roku radi bolesti produžuje se i nakon navršenih godina do kojih pripada dječji doplatak, najduže do 21 godine života.

Tko ima pravo na dječji doplatak, pravo doplatka za dijete s težim i teškim invaliditetom

Kako dokazati teži ili teški invaliditet kod djeteta? On se dokazuje mišljenjem a onda i nalazom nakon vještačenja nadležnog tijela, u ovom slučaju Zavoda za vještačenje. Naravno, kako bi se odredio invaliditet djeteta, važno je proći kroz utvrđivanje i određene procese. Tko ima pravo na dječji doplatak i kako se on može odrediti za dijete s težim i teškim invaliditetom? Kada postoji zahtjev za dječji doplatak ovakve vrste, područna služba/ured HZMO-a podnosi zahtjev za vještačenje djeteta Zavodu za vještačenje, koji nakon toga povratno dostavljaju nalaz i mišljenje o težini invaliditeta i oštećenja funkcionalnih sposobnosti djeteta i na osnovu toga se donosi rješenje tko ima pravo na dječji doplatak kod djeteta s invaliditetom. Pravo na doplatak traje sve dok i invaliditet postoji, pod uvjetom da je invaliditet kod djeteta nastupio prije njegove 18. godine života ili za vrijeme redovitog školovanja djeteta. Podnositelj zahtjeva također može biti bilo tko iz gore navedenog teksta. U slučaju da niste zadovoljni mišljenjem Zavoda za vještačenje, možete opet pokrenuti postupak.

Tko ima pravo na dječji doplatak, uvjeti za stjecanje prava

Zakonom o doplatku za djecu određeni su određeni uvjeti za stjecanja prava na doplatak i daju odgovor na pitanje tko ima pravo na dječji doplatak, ukratko ćemo objasniti. Podnositelj ovog zahtjeva mora biti hrvatski državljanin ili mora imati status stranca s odobrenim stalnim boravkom, te mora imati prebivalište u Republici Hrvatskoj, i to najmanje 3 godine prije podnošenja zahtjeva. Ukupni dohodak u prošloj godini po članstvu kućanstva ne smije mjesečno prelaziti 70% proračunske osnovice. Podnositelj zahtjeva mora živjeti u kućanstvu s djetetom. Podnositelj zahtijeva mora uzdržavati dijete. Iznimku čine djeca djeca poginulih i nestalih hrvatskih branitelja. Odgovorili smo tko ima pravo na dječji doplatak, no kome ne pripada doplatak za djecu? Dječji doplatak se ne može koristiti za vrijeme dok se dijete školuje u inozemstvu, osim ako nije u pravilima Europske Unije drugačije određeno. Ne može se koristiti dok je dijete na teretu sredstava iz područnog, lokalnog ili državnog proračuna, što znači da je djetetu osiguran stalni smještaj u ustanovi prema posebnim propisima. Ne vrijedi za djecu s prebivalištem u inozemstvu osim ako nije određeno drugačije prema pravilima Europske Unije.

Tagovi:

Kako se knjiži pozajmica

Kako se knjiži pozajmica

Ako ste podigli jednokratnu beskamatnu pozajmicu na 30 dana, jedino knjiženje koje se provodi je evidentiranje posuđenog iznosa i vraćenih iznosa ako vraćate u nekim tjednim obrocima ili knjiženje vra

Što je oročena štednja

Što je oročena štednja

Novac se ne čuva u čarapi niti na bilo kakvim drugim skrivenim mjestima po kući, ako ga imate ili ga uažete i oplođujete ili ga stavljate na štednju. U svakom drugom slučaju višak novca koji imate, a

Kako upoznati nove ljude

Kako upoznati nove ljude

Oni koji se osjećaju usamljeno traže načine kako da upoznaju nove ljude. U pitanju nisu samo ljubavnici i životni partneri, tu su također i prijatelji i kolege. Nekima fale i takvi. Kako upoznati nove