Kompromis u vezi nije samo neophodan alat za rješavanje sukoba, već i temelj zdrave komunikacije između partnera. Zdrava komunikacija podrazumijeva sposobnost slušanja, izražavanja vlastitih želja i p