Osnovna razlika između zajmova i kredita leži u njihovim definicijama koje su kamen temeljac za razumijevanje ovih financijskih instrumenata. Zajam je općeniti pojam koji se odnosi na bilo koju sumu n