Tarot spada među najpoznatije oblike kartomantije, tj. proricanja budućnosti pomoću karata. Porijeklo tarota seže u srednji vijek, a njegova upotreba i simbolika evoluirali su kroz stoljeća. Danas, u