Kada se odlučite na uzimanje kredita, jedan od najvažnijih faktora koji će utjecati na vašu odluku je kamatna stopa. Kamatna stopa predstavlja trošak koji plaćate za korištenje novca koji ste posudili