Bankarski sektor u Bugarskoj karakterizira prisustvo kako domaćih tako i međunarodnih financijskih institucija koje zajedno čine dinamičan i konkurentan bankarski krajolik. Bankarski krajolik u Bugars