U povijesnom pregledu teme Ljudi s nadnaravnim sposobnostima: Stvarnost ili fikcija? nailazimo na obilje legendi, mitova i anegdota koje se protežu sve od antičkih civilizacija do srednjeg vijeka pa s