Seksualne vještine su kompleksan koncept koji obuhvaća psihološke, fiziološke, emocionalne i kulturne aspekte ljudske seksualnosti. Pristup analizi razlika u seksualnim vještinama muškaraca i žena kro