Financiranje putem banaka u Bugarskoj ključni je element za rast i razvoj malih i srednjih poduzeća (MSP). U kontekstu bugarskog gospodarstva, koje se postupno integrira u šire europske tokove,