Kreditne kartice su bankovne kartice koje uglavnom imaju unaprijed definiran limiti potrošnje koji je stavljen korisniku na korištenje. Limit je zapravo iznos kredita koji se može korist