Aktivno slušanje temelj je svake uspješne komunikacije, a posebno je važno u kontekstu ljubavnih odnosa. Da bismo razumjeli kako naučiti komunicirati efikasno u ljubavnim odnosima, moramo prvo shvatit