Uloga i značaj financijskih institucija u globalnom gospodarstvu ne može se dovoljno naglasiti kada je riječ o posredovanju i alokaciji kapitala. Financijske institucije, poput banaka, investicijskih