Zabava i rekreacija su važan dio života, a posebno su bitne aktivnosti koje potiču druženje među ženama. Druženje s prijateljicama pruža nam priliku da se opustimo, zabavimo i istovremeno jačamo naše