Bugarski bankarski sektor predstavlja ključnu komponentu nacionalnog financijskog sustava, igrajući važnu ulogu u kreiranju povoljnog ekonomskog okruženja. Struktura i organizacija ovog sektora odraža