Bogatstvo financijskih mogućnosti koje Bugarska nudi reflektira se kroz široki spektar bankarskih usluga dostupnih kako lokalnom stanovništvu tako i stranim investitorima. Temeljito istraživanje banka