Kako se računa otpremnina

Kako se računa otpremnina

Kako se računa otpremnina, otpremnina

Prema zakonu o radu svaki radnik u Hrvatskoj ima pravo na otpremninu ako ispunjava tražene uvijete, a oni su; poslodavac je taj koji daje otkaz radniku, radnik nije kriv za dobiven otkaz sa strane poslodavca, radnik je radio neprekidno dvije godine kod istog poslodavca. Kako se računa otpremnina, tj. Kako se određuje iznos otpremnine? Po zakonu otpremnina se određuje u iznosu koji ovisi o dužini neprekidnog radnog odnosa kod poslodavca pod gore navedenim uvjetima. Kako se računa otpremnina, tj njen ukupan iznos? Cjelokupni iznos otpremnine ne smije prelaziti i biti veći od šest prosječnih plaća koje je radnik kod poslodavca ostvario u tri mjeseca prije nego je poslodavac prekinuo ugovor o radu, naravno mora se provjeriti da možda pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije utvrđeno drugačije. Za detaljnije upute o visini otpremnina bilo bi poželjno da posjetite web stranice zakona o radu, i da sami pomoću web kalkulatora izračunate svoje pravo na otpremninu.

Kako se računa otpremnina, posebniji slučajevi

Posebni slučajevi o otpremnini su također propisani sa strane zakona o radu, i radi se o slučajevima kada je radnik zadobio ozljedu na radu ili razvio profesionalnu bolest. Kako se računa otpremnina u ovome slučaju? Ako je radnik pretrpio ozljedu na radu ili je obolio od neke profesionalne vezane bolesti i nakon završetka rehabilitacije i oporavka poslodavac ne može radniku osigurati da radi odgovarajuće nove poslove, tada radnik ima pravo na otpremninu najmanje u dvostrukom iznosu, no radnik mora ispunjavati opće uvjete kako bi stekao otpremninu propisanu u zakonu o radu. Ako primjerice radnik odbije ponuđene poslove sa strane poslodavca a u mogućnosti ih je izvršavati, tada gubi pravo na otpremninu. U posebnije slučajeve kako se obračunava otpremnina također ulazi i višak radnika koji dobivaju otkaz radi viška radne snage. Ovdje se također mora ispunjavati uvjet da je radnik neprekidno radio kod poslodavca minimalno dvije godine, i tada se priznaje pravo na otpremninu, eto vam odgovor na pitanje kako se računa otpremnina u posebnijim slučajevima.

Kako se računa otpremnina, obračun iznosa otpremnine

Zakon o radu nalaže da poslodavac mora najkasnije u roku od 15 dana isplate otpremnine bivšem radniku dostaviti obračun u kojemu je vidljivo kako je iznos utvrđen. Isto pravilo vrijedi i za naknade plaće i same plaće. Poslodavac koji ne ispuni navedene zakonske obveze inspektor može usmenim rješenjem u zapisniku narediti da se sve dostavi u roku, ako se poslodavac ogluši na naređenje inspektora odgovara za prekršaj kazne u visini iznosa i do 100000 kn. Više o kaznama i iznosima kazni možete potražiti na stranici zakona pod otpremnina. Moramo samo naglasiti kako se kazne udvostručuju ako se radi o maloljetnim osobama na radu. Kako se računa otpremnina? Isplata otpremnine se može dogovoriti i ugovoriti u ugovoru o radu i to u većem iznosu od predviđenog nego u zakonu o radu. Ugovorom o radu se može dogovoriti i otpremnina i u slučaju prestanka radnog odnosa na druge načine, no onda su različiti tretmani na oporezivost otpremnine. Razlika od prava na otpremninu je što je ona uređena zakonom o radu, dok je oporezivost otpremnine uređena prema pravilniku o porezu na dohodak. Više o svotama možete pronaći na stranicama zakona, isto tako postoje online kalkulatori za izračun kako se računa otpremnina.

Tagovi:

Kako se knjiži pozajmica

Kako se knjiži pozajmica

Ako ste podigli jednokratnu beskamatnu pozajmicu na 30 dana, jedino knjiženje koje se provodi je evidentiranje posuđenog iznosa i vraćenih iznosa ako vraćate u nekim tjednim obrocima ili knjiženje vra

Što je oročena štednja

Što je oročena štednja

Novac se ne čuva u čarapi niti na bilo kakvim drugim skrivenim mjestima po kući, ako ga imate ili ga uažete i oplođujete ili ga stavljate na štednju. U svakom drugom slučaju višak novca koji imate, a

Kako upoznati nove ljude

Kako upoznati nove ljude

Oni koji se osjećaju usamljeno traže načine kako da upoznaju nove ljude. U pitanju nisu samo ljubavnici i životni partneri, tu su također i prijatelji i kolege. Nekima fale i takvi. Kako upoznati nove